PAV: Project via inspirerend collegiaal leren

Praktisch

Datum:

Schooljaar 2017-2018.
Vraag meer informatie via info@twinkracht.be.

Netwerken en inspireren: van thematisch werken naar projectwerk.

De leerkracht PAV wordt verondersteld creatief en innovatief te zijn bij het ontwerpen van thema’s, projecten, activiteiten, enz.. In het werkveld wemelt het dan ook van inspirerende voorbeelden, good-practices. Alleen jammer dat deze niet altijd hun weg vinden naar de collega’s. Deelnemers aan eerdere navormingsessies geven aan dat er nood is aan een georganiseerd moment waarop voorbeelden kunnen worden uitgewisseld, besproken, uitgewerkt…

Meteen is dit het opzet van deze workshop: collegiaal leren. Interpreteer dit als het opdoen van ideeën, het zich laten inspireren door collega’s en collega’s inspireren. We gaan dus praktisch aan de slag met het oog op een schat aan inspirerend materiaal op het einde van deze workshop.

Deelnemers aan deze workshop brengen een inspirerend voorbeeld mee, een uitdaging waarrond ze met collega’s aan de slag willen gaan. De begeleiders nemen de rol van coach op zich en geven eveneens enkele inspirerende voorbeelden mee aan de deelnemers. Hiermee trachten de begeleiders hun PAV-collega’s op de hoogte te brengen van de nieuwe tendensen zodat elke deelnemer volledig up-to-date blijft.

TIP: Een logisch vervolg op deze nascholing vormt de nascholing: PAV: Een brede kijk op projectwerk en evaluatie.

De inhoud van deze nascholing werd uitgewerkt samen met Rina Dauwens, lector Pedagogie en PAV aan de lerarenopleiding (BASO), Howest Brugge.

Programma

Verkenning van theoretische inzichten en praktische gidsen

Projectmatig werken betekent los laten… niet steeds even gemakkelijk, zeker niet met de doelgroep waarmee de PAV collega dagdagelijks aan de slag gaat.
Waarom is projectwerking interessant? Betekent het vooral een extra tijdsinvestering of biedt het ook voordelen? Hoe kunnen thema’s omgevormd worden tot projecten? Welke plaats kan het vak PAV innemen in het GIP gebeuren? … Interessante vragen waarop in deze workshop wordt ingegaan.

Interactief parcours

Het doel van deze workshop is collegiaal leren. Het opzet is dan ook dat elke deelnemer na deze workshop heel wat inspirerend materiaal mee naar huis krijgt! Uniek en inspirerend!

Doelstellingen

De deelnemers:

  • stellen thematisch werken en projectmatig werken kritisch in vraag;
  • kunnen mits kleine aanpassingen huidig thematisch werk omvormen tot projectwerk;
  • streven naar een uniforme vakgerichte visie op projectmatig werken binnen het vak PAV.

Doelgroep

De nascholing is een interactieve mix van theoretische inhouden, oefening en reflectie en is voor elke PAV-leerkracht van de 2de en 3de graad interessant.

Leiding

Imke Deleu

  • leerkracht KA Zelzate
  • freelance nascholer en auteur
Publicaties
  • Code Gedragswetenschappen 3 & 5 (De Boeck)
  • SOWiEso 3de graad (Plantyn)
Saar Deleu

  • leerkracht Leiepoort Campus Sint-Vincentius Deinze
  • freelance nascholer en auteur
Publicaties
  • SOWiEso 3de graad (Plantyn)