PAV: een brede kijk op projectwerk en evaluatie

Praktisch

Datum:

Schooljaar 2017-2018.
Vraag meer informatie via info@twinkracht.be.

Naar een uniforme evaluatiepraktijk in de vakgroep PAV

Breed evalueren of permanent evalueren?! … Er heerst nogal verwarring rond deze assessmentbegrippen. Ook dit gegeven maakt het op één lijn krijgen van een gelijkgestemde (schoolgebonden) evaluatiepraktijk binnen het vak PAV – doorheen de verschillende graden – niet eenvoudig.

Hoe kunnen we een haalbare evaluatiepraktijk nastreven met alle collega’s PAV in dezelfde school/in dezelfde campus? Hoe passen we deze nieuwe visie op evalueren toe op een uitgevoerd project… Hebben we als leerkracht hoegenaamd wel inspiratie tot projectontwikkeling?!

TIP: Deze nascholing volgt logischerwijs op de nascholing PAV: Projectwerking via inspirerend collegiaal leren.

De inhoud van deze nascholing werd uitgewerkt samen met Rina Dauwens, lector Pedagogie en PAV aan de lerarenopleiding (BASO), Howest Brugge.

Programma

Verkenning van theoretische inzichten en praktische gidsen

Het belang van een goede, uniforme, evaluatiepraktijk wordt benadrukt. Tevens wordt er ingegaan op de nieuwe assessmentpraktijk, gekaderd binnen het vak PAV. Het theoretisch gedeelte wordt beperkt gehouden, zodat er vooral tijd kan vrijgemaakt worden voor brainstorm en oefening.

Interactief parcours

Instructiemomenten worden afgewisseld met oefenmomenten waarbij we de verschillende evaluatievormen uittesten om onmiddellijk te koppelen aan de eigen lespraktijk. In deze oefenmomenten staat projectmatig werken voorop!

Doelstellingen

De deelnemers:

  • stellen hun eigen assessmentpraktijk kritisch in vraag;
  • kunnen mits kleine aanpassingen huidige beoordelingsdocumenten aanpassen rekening houdend met de nieuwe assessmentcultuur;
  • streven naar een uniforme vakgerichte visie op evalueren binnen het vak PAV;

Doelgroep

De nascholing is een interactieve mix van theoretische inhouden, oefening en reflectie en is voor elke PAV-leerkracht van de 2de en 3de graad interessant.

Leiding

Imke Deleu

  • leerkracht KA Zelzate
  • freelance nascholer en auteur
Publicaties
  • Code Gedragswetenschappen 3 & 5 (De Boeck)
  • SOWiEso 3de graad (Plantyn)
Saar Deleu

  • leerkracht Leiepoort Campus Sint-Vincentius Deinze
  • freelance nascholer en auteur
Publicaties
  • SOWiEso 3de graad (Plantyn)