Krachtig Evalueren

Praktisch

Datum:

Schooljaar 2017-2018.
Vraag meer informatie via info@twinkracht.be.

Breed evalueren binnen ontwikkelend onderwijs

Krachtig evalueren is breed evalueren. Variatie brengen in je evaluatiewijze is onontbeerlijk in een onderwijscultuur waar kennis niet langer alleen geëvalueerd kan worden. Beroepsprofielen, leerplannen, handboeken, sollicitatievoorwaarden, enzovoort verwijzen steeds vaker naar vaardigheden en attitudes die personen tijdens hun opleiding(-en) moeten verwerven. Essentieel om, naast kennis, ook de evolutie in vaardigheden en attitudes van leerlingen in kaart te brengen en bespreekbaar te maken. En ... het liefst gedifferentieerd!

Competent ben je en word je: het is een proces dat nooit af is, maar waar de lerende kan in groeien; mét ondersteuning van de leerkracht.

In deze overview vertrekken we van traditionele evaluatievormen en buigen deze om naar de assessmentpraktijk. Authentieke assessment, co-assessment, performance assessment ... Geen uitdaging gaan we uit de weg. Immers, de aandacht voor nieuwe en andere evaluatievormen is groter dan ooit tevoren ... En laat evalueren nu net het stokpaardje zijn van leraar en leerling. Ook rapporteren nemen we onder de loep.
Niet te missen dus!

Programma

1. De 'nieuwe' visie op evaluatie

Dagdeel 1:
'De meeste ideeën over onderwijs zijn niet nieuw, maar niet iedereen kent de oude ideeën' (Euclides). We lichten de nieuwe visie op evalueren toe en vertrekken hierbij van de alom bekende toetscultuur. Naderhand goochelen we met begrippen als assessment en breed evalueren en passen dit concreter toe op performance assessment en portfolio.

Dagdeel 2:
In het tweede dagdeel werken we verder binnen de visie 'evalueren om te leren'. We ondervinden aan de lijve de voor- en nadelen van peerassessment en verruimen onze onderwijsvisie door een klare kijk op het gebruik van projectwerk. Ook efficiënt rapporteren gaan we niet uit de weg.

2. Aan de slag!

Instructiemomenten in beide dagdelen worden afgewisseld met tal van reflectieopdrachten. De aangehaalde aandachtspunten en adviezen worden concreet ingeoefend aan de hand van eigen toetsmateriaal.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • hebben notie omtrent anders evalueren;
 • beoordelen de eigen evaluatiepraktijk kritisch ten aanzien van de nieuwe evaluatiecultuur;
 • kunnen evaluatievormen opstellen rekening houdend met het principe van breed evalueren;
 • streven naar leerlinggerichte feedback bij het becommentariëren van rapportcijfers.

Doelgroep

De nascholing is een interactieve mix van theoretische inhouden, oefening en reflectie en is voor elke leerkracht, ongeacht het vak, de graad en de onderwijsvorm, relevant. De voorbeelden zijn ontleend uit de derde graad het secundair onderwijs.

Leiding

Imke Deleu

 • leerkracht KA Zelzate
 • freelance nascholer en auteur
Publicaties
 • Code Gedragswetenschappen 3 & 5 (De Boeck)
 • SOWiEso 3de graad (Plantyn)
Saar Deleu

 • leerkracht Leiepoort Campus Sint-Vincentius Deinze
 • freelance nascholer en auteur
Publicaties
 • SOWiEso 3de graad (Plantyn)