Kijk Wijzer!

Praktisch

Datum:

Schooljaar 2017-2018.
Vraag meer informatie via info@twinkracht.be.

Geef leerlingen optimale leerkansen.

In elke klas volgen leerlingen met verschillende niveaus en onderwijsbehoeften les. Tegenwoordig verwacht men dat elke leerkracht kan inspelen op dit uniek leerlingenpalet… Dat een leerkracht differentieert, individueler kan gaan werken. Vaak geven leerkrachten hiervoor opdrachten uit handen en worden leerlingen ingezet. Handige intervisiemomenten: momenten van samenwerkend leren en zelfs coöperatief leren. Deze leerlinggestuurde leermomenten vergen concrete en transparante kijkwijzers.

Niet alleen leerlinggestuurd onderwijs, maar ook in de klassieke lespraktijk bewijzen kijkwijzers hun nut. Het delegeren van taken (... de leerkracht kan niet overal tegelijk zijn) vereist het inzetten van kijkwijzers waarbij verschillende competenties in kaart gebracht kunnen worden.

Het werken met kijkwijzers vergt zowel van leerkrachten als van leerlingen een leerproces. Het opstellen zonder achterliggend denkkader is zonder meer tijdrovend… laat dit inzicht nu net het opzet zijn van deze nascholing.

Programma

Op pad: theoretische verkenning met haalbare tips

Kijkwijzers zouden leerkrachten én leerlingen een beter zicht doen krijgen op het leerproces. Deze hypothese nemen we onder de loep. Laten kijkwijzers toe om specifieker deelvaardigheden in kaart te brengen? Kan deze bril het de leerontwikkeling verfijnen en het leerrendement verhogen? Ook benieuwd? We duiden theoretisch en reiken haalbare tips aan voor een snelle maar effectieve uitwerking.

Kijk Op ... Kijk Wijzer

Leent jouw vak zich tot het werken met kijkwijzers? We vertrekken vanuit de praktische gidsen in het eerste deel om specifieker kijkwijzers voor het eigen vak op te stellen. Bruikbaar materiaal bedenken en opstellen. Een must. In deze nascholing wordt tijd vrijgemaakt om actief aan de slag te gaan, om te inspireren en te laten inspireren.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • krijgen inzicht in de manier waarop kijkwijzers kunnen ingezet worden;
  • beoordelen de eigen lespraktijk kritisch aangaande het inzetten van kijkwijzers;
  • kunnen (deel)vaardigheden oplijsten in eigen kijkwijzers.

Doelgroep

De nascholing is een interactieve mix van theoretische inhouden, oefening en reflectie en is voor elke leerkracht, ongeacht het vak, de graad en de onderwijsvorm, relevant.

Leiding

Imke Deleu

  • leerkracht KA Zelzate
  • freelance nascholer en auteur
Publicaties
  • Code Gedragswetenschappen 3 & 5 (De Boeck)
  • SOWiEso 3de graad (Plantyn)
Saar Deleu

  • leerkracht Leiepoort Campus Sint-Vincentius Deinze
  • freelance nascholer en auteur
Publicaties
  • SOWiEso 3de graad (Plantyn)