De Preventiepiramide

Preventief probleemgedrag aanpakken, verhoogt het welbevinden van elke leerling en leerkracht!

Google in je klas

Go paperless: Evalueren, ontwerpen, samenwerken en presenteren met google apps.

"To teach is to learn twice"

~ Joseph Joubert ~

 • "Inhoudelijk sterke nascholing."
 • "Veel voorbeelden"
 • "Interessante tips voor in de klas. Breed evalueren moet
  in de scholen meer uitgewerkt worden."
 • "Gedegen uiteenzetting vanuit de klaspraktijk."
 • "Over de schoolgrenzen heen kijken hoe er op andere manieren les kan gegeven worden."
 • "Enthousiast gebracht, praktijkgericht, veel mogelijkheid tot eigen inbreng."
 • "Veel nuttige info op korte tijd."
 • "Altijd fijn om een gemotiveerde nascholer aan het werk te zien."
 • "Goede syllabus."
 • "Enthousiast en met kennis gebracht."
 • "Rijk geïllustreerd met bruikbare tools en ervaring."
 • "Voorbeelden uit de praktijk."
 • "Vlot verhaal."
 • "Lesgevers uit de praktijk."
 • "Duo-presentatie is zeer dynamisch."
 • "Enthousiaste nascholers die vanuit ervaring spreken."
 • "Vernieuwend!"
 • "Veel nieuwe inspiratie opgedaan."
 • "Veel input gekregen."
 • "Boeiende en vernieuwende materie!"
 • "Leuke uitgewerkte voorbeelden."
 • "TOP!"
 • "Leuk om van andere collega’s te horen hoe gewerkt wordt."
 • "Leerzaam, praktisch, interessant!"
 • "Praktisch, bruikbare informatie."
 • "Bruikbaar materiaal."
 • "Eindelijk eens een nascholing die van begin tot eind bruikbaar materiaal levert."

PAV: Projectwerking via inspirerend collegiaal leren

Netwerken en inspireren: van thematisch werken naar projectwerk.

PAV: een brede kijk op projectwerk en evaluatie

Naar een uniforme evaluatiepraktijk in de vakgroep PAV.

Fear the peer?

Focus op objectiviteit en haalbaarheid van peerassessment.

Wablief? Actief?!

Activerend Onderwijs.

Krachtig Evalueren

Breed evalueren binnen ontwikkelend onderwijs.

Quiz Me Quick

Leerstof via quiztechnieken vastzetten en herhalen met een minimum aan media.

Kijk Wijzer!

Geef leerlingen optimale leerkansen.

Laat die punten maar vallen, mevrouw!

Breed evalueren en breed rapporteren: een onafscheidelijk duo.

Gip in groep!

Geïntegreerde proeven voor teamplayers met verantwoordelijkheidszin.